Vart vill jag?

 • Vilka är mina mål?
 • Hur uppnår jag mina mål?
 • Hur blir jag glad?
 • Vad är verkligen viktigt för mig?
 • Vilka behov har jag?
 • Vilka är mina värderingar?
 • Vilka är mina personliga framgångsfaktorer?
 • Hur blir jag stark och självsäker som en personlighet i mig själv?
 • Hur får jag självförtroende?
 • Hur lyckas jag säga ”nej” med en bra känsla?
 • Var är mina gränser?
 • Hur behåller jag det här?
 • Vilken roll spelar jag i mitt liv?

Utveckla din potential

I coachingen lär du dig själv bättre, stärker dina styrkor och utvecklar din potential. Det är precis det som gör dig autentisk och framgångsrik! Medvetande är grunden för självbestämmande. Din personlighetsutveckling påverkar alla delar av ditt liv och din erfarenhet. Dina handlingsalternativ har ett brett spektrum.

Uppnå dina mål

Jag följer med dig för att uppnå dina mål på privat eller företagsnivå och för att förändra förankrade situationer. Tillsammans kommer vi att klargöra din nuvarande situation och ta fram en lösningsstrategi som är rätt för dig för dina nuvarande och framtida utmaningar.

Definierar enskilda steg

Vi definierar enskilda steg i avsnitt och kontrollerar regelbundet dina framsteg. Du lär dig att sätta prioriteringar, fatta tydliga beslut, respektera dig själv och vara säker. En kontinuerlig coachningsprocess stärker, inspirerar, stimulerar, utvecklas, utvecklas. Du får verktyg för ditt personliga ansvar i coachning.

Självreflektion

Ha modet för självreflektion, utveckla din potential och utnyttja alla dina möjligheter. Låt dina önskningar och längtan bli verklighet. Vad du behöver för detta: Nyfikenhet och motivationen att förändras! – viljan att prova det okända och att aktivt ta saker i egna händer.

Priser

CHEFSCOACHING (PRISER EXL. MOMS)
Årsabonnemang: 36.000 kr/16 tillfällen á 45 min
Paket om 5 tillfällen: 13.500.000 kr inom 3 månader

COACHING – MEDARBETARE (PRISER EXL. MOMS)
Årsabonnemang: 25.000 kr/16 tillfällen á 45 min
Paket om 5 tillfällen: 12.000.000 kr inom 3 månader

COACHING – PRIVATPERSON (PRISER INKL. MOMS)
Paket om 5 tillfällen: 12.000 SEK

Boka provsamtal – 30 min gratis